Výkonná rada

Výkonná rada je výkonný orgán asociace volený valnou hromadou. Má na starosti běžné fungování asociace i tvoření strategií a rozvoje. Tady jsou popsány pozice, které je vhodné mít pro dobré fungování obsazené. Ne všechny musí vykonávat přímo členové výkonné rady.

Oblast Popis
Předseda VR Řídí výkonnou radu, je statutárním a povinným orgánem voleným výkonnou radou ze svého středu. Má na starosti komunikaci s externími subjekty (WFDF, MŠMT, Český olympijský výbor, discgolf, freestyle…). Zajišťuje interní komunikaci - předávání informací týmům a členům asociace.
Ekonom Řeší veškerou ekonomickou agendu. Uzavírá smlouvy s pořadateli turnajů, zajišťuje přihlašování na turnaje a výběr poplatků.
Sportovně technická komise STK definuje pravidla a soutěžní řád, tvoří rozpisy na turnaje a zastřešuje Spirit of the Game. Dále spravuje databázi členů (soupisky, podklady pro placení příspěvků a zástupce na valnou hromadu). Členové STK jsou členy VR.
Grantový specialista Vyhledává a podává granty. Vyhlíží další možnosti fundraisingu a podporuje týmy ve shánění peněz.
Rozvoj Středoškolská liga, rozvoj ultimate na školách a nových lokalitách, propagační akce.
Vzdělávání Školení učitelů, trenérské licence, training kempy, školení a semináře.
PR, propagace & média Marketing - propagace, kampaně, soutěže. Správa facebooku, příp. dalších sociálních sítí a webu čau. Propagace v médiích, tiskové zprávy…
Koordinátor reprezentací Zajištuje komunikaci mezi všemi reprezentačními týmy (vč. juniorů) a výkonnou radou.
Právník Může být externě. Tvoří právní normy asociace.
Koordinátor turnajů Je spojkou mezi výkonnou radou a jednotlivými pořadateli soutěžních turnajů. Nemusí být členem VR. Pomáhá pořadatelům turnajů, aby byly zajištěny všechny náležitosti a stíhaly se všechny termíny. Ustavuje turnajovou komisi.

Členové VR

Michaela Čakrtová
Předseda VR

Pavel Urban
Ekonom

Kateřina Langová
Koordinátor reprezentací

Tomáš Toušek
Rozvoj & vzdělávání

Matěj Štětka
Junioři, PR, propagace & média

Tadeáš Grym
Junioři, PR, propagace & média

Marek Dostál
IT, procesy & komunikace
Jan Novák
IT & STK
Malvína Voclová
STK
Václav Pachta
STK

Kontrolní komise

Povinný orgán, který se skládá ze tří členů. Není součástí VR, ale naopak její činnost kontroluje. Provádí kontroly a přezkoumává ekonomické a právní operace realizované v rámci činnosti ČAU.

František Fencl
Předseda KK
Sarah Tošnerová
Člen KK
Jan Ondráček
Člen KK
Dobrovolníci

Všechny cíle, podpora a vize do budoucna mají jednoho společného jmenovatele, bez kterého nebude možné se posunout dál. Dobrovolníci. Resp. více dobrovolníků, lidí, kteří se zapojí a pomůžou některou oblast v rámci asociace posunout dál.

V současné době je takových lidí bohužel málo. Nutit vás nikdo nemůže a nebude, ale věříme, že se přihlásí další lidé a budou chtít pomoct posunout ultimate u nás dál.

Pomoct neznamená, že je nutně potřeba vstoupit do výkonné rady ČAU. V té je potřeba nějakých 8-10 lidí, další můžou s těmito lidmi spolupracovat, vést jednotlivé věci a projekty a s VR pouze komunikovat a koordinovat.

Další pozice

Zástupci v regionu pro Evropskou ligu (Míša Čakrtová)

Zastupují a hlasují za ČR v regionu střední a východní Evropy. Předávají informace asociaci.

Skladník (Pavla Haflantová)

Kontroluje průběžně stav ve skladu, hlídá stav zásob v lékárničce, vozí medaile na ligu (upozorní někoho jiného, pokud nejede), obstará, pokud bude něčeho nedostatek a vyzvedává nové věci do skladu.

Turnajová komise

Jmenována na každý soutěžní turnaj (skládá se z pověřeného člena VR + 2 zástupců organizátora turnaje. Řeší případné problémy (např. porušení zákazu alkoholu nezletilými).