Výkonná rada

Výkonná rada je výkonný orgán asociace volený valnou hromadou. Má na starosti běžné fungování asociace i tvoření strategií a rozvoje.

Členové VR

Michaela Čakrtová
Finance
Tomáš Toušek
Rozvoj & vzdělávání
Jaromír Jáchym
Soutěžní komise
Petr Kotěšovec
Komunikace, PR a rozvoj
Marie Michalová

Spolupracovníci

Adéla Novotná
Interní komunikace, administrativa a finance

Kontrolní komise

Povinný orgán, který se skládá ze tří členů. Není součástí VR, ale naopak její činnost kontroluje. Provádí kontroly a přezkoumává ekonomické a právní operace realizované v rámci činnosti ČAUF.

Tereza Čermáková
Člen KK
Jan Ondráček
Člen KK
Jan Hanousek
Člen KK
Dobrovolníci

Všechny cíle, podpora a vize do budoucna mají jednoho společného jmenovatele, bez kterého nebude možné se posunout dál. Dobrovolníci. Resp. více dobrovolníků, lidí, kteří se zapojí a pomůžou některou oblast v rámci asociace posunout dál.

V současné době je takových lidí bohužel málo. Nutit vás nikdo nemůže a nebude, ale věříme, že se přihlásí další lidé a budou chtít pomoct posunout ultimate u nás dál.

Pomoct neznamená, že je nutně potřeba vstoupit do výkonné rady ČAUF. V té je potřeba nějakých 8-10 lidí, další můžou s těmito lidmi spolupracovat, vést jednotlivé věci a projekty a s VR pouze komunikovat a koordinovat.