Spirit of the Game

Hlavním určujícím znakem Ultimate frisbee je Spirit of the Game. Protože se ultimate hraje bez rozhodčích, vyžaduje od hráčů velkou dávku sportovního chování a vzájemného respektu. Oficiální pravidla ultimate frisbee, sepsaná Asociací hráčů frisbee, k tomu uvádějí následující:

“Ultimate frisbee klade velký důraz na sportovního ducha. Odpovědnost za dodržování pravidel je vložena do rukou samotných hráčů. Soutěživost má zelenou, ne však na úkor vzájemného respektu hráčů, dodržování pravidel nebo prosté radosti ze hry. Dodržování těchto pravidel pomáhá eliminovat nežádoucí chování na hřišti. Nesportovní chování, jako je posměch, agresivita či záměrné faulování, je v rozporu se zásadou Spirit of the Game a žádný z hráčů se ho nesmí dopouštět.”

Spirit of the Game odlišuje ultimate frisbee od jiných soutěživých kolektivních sportů. Během více než 30 let své existence se stal ultimate sportem, který se hraje na nejvyšší úrovni a to zcela bez rozhodčích. Princip fair play v ultimate funguje. Pravda, špatná stránka lidské povahy se občas projeví i zde, jak už to ve sportu a v životě bývá. Ale i ty nejsložitější situace se zpravidla řeší v klidu, což je na tomto sportu jedinečné a krásné. V ultimate mohou hráči předvést ty nejhezčí a nejúctyhodnější lidské vlastnosti.

Dojde-li například k nechtěnému faulu (srážka obránce s útočníkem či jiný fyzický kontakt), hra se vrací do situace před faulem – nikdo není trestán. Snahou je pokračovat ve hře, jakoby k žádnému faulu nedošlo. Hráči velmi dbají na dodržování tohoto morálního kodexu a na každém turnaji je vyhlašována cena Spirit of the Game, která není cenou útěchy pro nejslabší družstvo, ale mezi hráči je hodnocena obdobně jako vítězství v turnaji.

Ultimate utváří osobnost

Ultimate frisbee učí hráče přijímat odpovědnost za své chování. Utváří jeho osobnost, učí ho samostatnosti, umění naslouchat, vyjednávat a rozhodovat. To vše díky morálnímu pravidlu Spirit of the Game.

“Já chci toho člověka ubránit tak, abych se ho nedotknul. To je pro mě spirit, že tohle vydržím a nepomůžu si ničím, co by soupeře omezilo. Spirit je něco, co nahrazuje funkci, placeného člověka. Spirit je odpovědnost, že člověk hraje sám za sebe.” říká Jaromír Koubek z týmu Terrible Monkeys.