Síň slávy

Jan „Papá“ Filandr
2019

Jan Filandr (Papá) je jeden z lidí, kteří byli u samotného zrodu frisbee sportů v českých zemích. Jeho zásluhy o rozvoj spočívají hlavně v tom, že jako vedoucí katedry tělesné výchovy na FEL ČVUT přistupoval k frisbee od začátku jako k regulérnímu sportu, vytvořil k němu řadu výukových materiálů a zasadil se za jeho uznání na akademické půdě. O tom, co všechno konkrétně pro frisbee sporty – a tím i pro nás všechny – udělal a snad ještě nenápadně dělá, by se dalo mluvit dlouho. Jednou z nich je jeho přínos pro zrod Ultimate v České Republice.Téměř před třiceti lety přinesl tento sport z Ameriky, kde ho poprvé spatřil a naučil se jej. V Praze založil skupinu nadšenců z které se později staly zárodky týmů, které známe v dnešní době. S jeho pomocí se česká reprezentace podívala například na mistrovství světa do Heilbronnu odkud také pochází jeho slavný moment, kdy omyl při timeoutu všem spoluhráčům ruce, aby z nich dostal smůlu.

Janička Vejmelková
2018

Janička Vejmelková byla v roce 2018 uvedena jako historicky první osoba do Síně slávy Czech Ultimate. Toto uznání jí patří za práci pro celou českou hráčskou komunitu, ale především za vybudování juniorského programu asociace. Její neutuchající nadšení, trpělivost a až mateřská starost o její svěřence dalo základ něčemu, co se může hravě srovnávat s takovými ultimate evropskými kolosy, jako je Velká Británie či Francie. V letech 2008-2016 byla trenérkou a zároveň manažerkou juniorské sekce českého Ultimate a založila to, co je dnes známo jako Czech Ultimate Juniors. Do juniorské reprezentace verbovala hráče hlavně na turnajích středoškolské ligy a díky její píli a starosti a předávání nejen hráčských, ale také životních a organizačních zkušeností se z tehdejších juniorů postupně vykrystalizovala skupina lidí, kteří vedou Czech Ultimate Juniors dnes. Je třeba také připomenout její podíl na organizaci WUCC 2010 nebo každoročního turnaje Prague Winter.

Galavečer
Každoročně na podzim se koná slavnostní Galavečer, na kterém probíhá předávání cen za uplynulou sezónu. Kromě ocenění těch nejlepších z nás, hráčů, kteří jsou svým nasazením a chováním vzorem pro ostatní, bývají oceněni i organizátoři turnajů, trenéři nebo týmy. Nechybí ani Cena Vojtěcha Prušáka, což je náš ekvivalent filmové Zlaté maliny.