Evidence členů

Databáze členů České asociace utimate je přístupná zde. Přístup do databáze je vázán na přihlašovací údaje Zástupce týmu. Soupisky je možné vyplňovat také pomocí aplikace Evidence ČALD pro Android.

Návod na zadávání soupisek

Pro týmy

 • Soupisky se odevzdávají pouze elektronicky vyplněním v Evidenci členů. Pokud neznáte přístup svého oddílu do Evidence členů (http://evidence.czechultimate.cz), požádejte o něj na info@frisbee.cz.
 • Do zápasu mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou uvedeni v Týmové soupisce. Opačný postup vede ke kontumaci utkání ve prospěch soupeře.
 • Soupisku může upravovat pouze správce týmu, ne organizátor turnaje. Termín pro odevzdání soupisky je den před turnajem do 18:00.
 • Neuzamčená soupiska po konci turnaje značí nepodepsání soupisky a má za důsledek diskvalifikaci daného týmu. Digitální uzamčení nahrazuje dosavadní podpis.
 • Zodpovědnost za soupisku označenou jako Uzamčenou náleží na každém týmu, nikoliv pořadateli turnaje.
 • Jmenné soupisky lze rozkliknout - zkontrolovat tak případně soupeře, zda má na soupisce všechny hráče. Pokud na soupisce nejsou uvedení všichni hráči, lze informovat pořadatele turnaje či turnajovou komisi ČAUF a požádat o kontumaci utkání.
 • Všichni hráči, kteří nastoupí byť do jediného zápasu na soutěžním turnaji, se stávají členy České asociace ultimate a po skončení sezóny za ně tým bude platit roční členský poplatek.

Pro pořadatele

 • Za pořadatelem přijde tým, který chce zaplatit.
 • V detailu soupisky každého Týmu (i svého) má účet, který patří k pořadatelskému týmu, nově tlačítko na uzamčení/odemčení soupisky
 • Pořadatel si v Evidenci členů otevře soupisku týmu a tlačítkem Uzamknout soupisku ukončí možnost editace soupisky od týmu
 • Soupisku je možné opět otevřít, pokud bude nutné na soupisku někoho doplnit
 • Neuzamčená soupiska po konci turnaje značí nepodepsání soupisky a má za důsledek diskvalifikaci daného týmu
 • Soupisky je možné uzamknout ještě den po ukončení turnaje

Přehled Uzamčených soupisek

 • V přehledu soupisek turnaje se u Uzamčených soupisek zobrazí ikonka zámečku
 • Po konci turnaje MUSÍ být všechny soupisky Uzamčené