Vize

Naše vize by se dala rozdělit zhruba do třech hlavních oblastí:

Rozvoj a propagace

Rozvoj ultimate frisbee je v současné době hlavním a prvořadým úkolem a cílem asociace. Jedná se o aktivity zaměřené na rozšíření členské základny a nábor nových hráčů. Primárním cílem jsou mladí lidé, především studenti středních škol. Pilotním projektem asociace je v současné době Středoškolská liga v ultimate frisbee, která funguje od roku 2010. Dalšími aktivitami jsou Training campy pro začínající hráče, podpora juniorské reprezentace, školení učitelů, trenérů a další propagační aktivity. Od roku 2018 je jedním z hlavních rozvojových projektů Rozvoj do regionů usilující o rozšíření ultimate frisbee do dalších měst ČR, kde se zatím nehraje.

Profesionalizace, vzdělávání, podpora

Dalším bodem a úkolem asociace je větší profesionalizace asociace. Rádi bychom v budoucnu zavedli placeného pracovníka, který zefektivní stávající činnost asociace, nebo pomůže i v realizaci dalších nových projektů. Mezi tyto projekty a aktivity patří kvalitní podpora vzdělávacích aktivit, jako jsou školení trenérů a učitelů a získání oficiální akreditace pro jejich pořádání. V neposlední řadě jde i o podporu při vzniku nových týmů, projektů a akcí. Od roku 2017 pořádáme akreditované školení trenérských licencí III. třídy a máme placeného zaměstnance na poloviční úvazek na rozvojové aktivity asociace.

Kvalita a kvantita členské základny

Ultimate frisbee se v České republice vyvíjí už dvacet let a má svoji pevnou členskou základnu. Úkolem asociace je proto také se starat o zlepšování a rozšiřování ligy a dalších soutěží, růst a vývoj aktivní členské základny, zvyšování počtu týmů zapojených do ligy, větší účast na zahraničních turnajích, podpora všech reprezentačních týmů a pokud to bude v našich silách v budoucnu, vybudování stabilního tréninkového zázemí.