Jak získat finance pro svůj tým

Pokusili jsme se dát dohromady pár tipů, kde je možné žádat o dotace a granty. Budeme rádi za zpětnou vazbu, vlastní zkušenosti a rady pro ostatní týmy. Pište na michaela.cakrtova@frisbee.cz.

K tomu, abyste dosáhli na většinu dotací, potřebujete mít právní osobnost, tedy stát se spolkem. Jak na to? Na internetu najdete spoustu návodů a vzorových stanov, třeba zde. Znamená to samozřejmě trochu práce navíc, bude potřeba vést účetnictví, podávat daňové přiznání a mít perfektní pořádek v penězích, ale je to zkušenost, která se vám může hodit v budoucnu.

V povinném účelu spolku je dobré uvést, že jste sportovní klub, lépe vás to identifikuje u poskytovatele dotací.

Pojďme k jednotlivým poskytovatelům dotací:

Dotační program Můj klub

Přímo na jednotlivé sportovní oddíly je zaměřena výzva Můj klub Národní sportovní agentury. Výše dotace je stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity mládeže ve věku 3-20 let. Jje zaměřen na sportovní vybavení, nájem prostor, výstroj a personální zabezpečení práce trenérů. Splňujete-li podmínky, určitě stojí za to podat.

Grant Ministerstva obrany

V létě Ministerstvo obrany vypisuje granty pro neziskové organizace, nás zajímá program I. “Podpora sportu”. Termínem pro podání žádostí je konec září, dotace se poskytuje do výše 70 % nákladů a je zaměřena hlavně na jednorázové sportovní akce pro veřejnost. Získat můžete 10.000-80.000 korun.

Dotace krajů a měst

Tady vidíme největší šanci pro jednotlivé týmy, podívejte se na stránky obce nebo kraje, jaké dotace vypisují. Pomocníkem pro hledání je i portál dotacni.info, konkrétně Výsledky vyhledávání „sport” - Dotace EU (dotacni.info), kde jsou vypisovány dotace od celostátní po obecní úroveň. Dotační programy jsou vypisovány průběžně, pokud máte strach, aby vám neunikl ten právě váš, můžete si nastavit (třeba pro konkrétní kraj) novinky 1x měsíčně do emailu.

Standardně jsou uzávěrky v listopadu vždy na příští rok. O činnosti se většinou podává zpráva ve stanoveném formátu + kopie Účetního deníku. Jedná se téměř vždy o podporu mládeže, do 18 či 20 let a výše dotace se může přímo odvíjet od počtu registrovaných členů do uvedeného věku, případně z předloženého rozpočtu. Počítat lze s částkou 5-25 tisíc. Dotaci většinou lze získat i od malého počtu (8 a více) juniorů - většina týmů může dosáhnout alespoň na malou podporu. Výhodou vstupu do systému městských/krajských dotací je zavedení do emailových listů pracovníků příslušných odborů, kteří vás poté budou oslovovat s případnými nabídkami na účast v propagačních akcích ve městě či kraji.

Koncepce podpory mládeže v krajích

Vypisují jednotlivé kraje (všechny), uzávěrky bývají v únoru. V cílech dotačního programu je mj.: vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a mládež; navýšit objem finančních prostředků určených na podporu mládeže, rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží, podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a respektu. = Šance by tu byly… Ve stanovách spolku byste měli mít zakotvenu práci s dětmi a mládeží.

Podpora místních akčních skupin

Název zní to trochu strašidelně, ale Místní akční skupiny jsou lokální seskupení obcí, místních podnikatelů a spolků na určitém území s počtem obyvatel cca do 100 000. Nezahrnují velká města (všechna krajská a větší okresní). Jejich prostřednictvím máte možnost dosáhnout na finanční podporu pro svou činnost nebo vybavení.

Dotace EU

Momentálně nevíme o žádném použitelném grantu.

Minigranty ČAUF

Grantový program České asociace ultimate určený na podporu projektů zaměřených na rozvoj a propagaci ultimate frisbee v ČR v jednotlivých regionech a městech směrem k širší veřejnosti. Podrobně popsáno zde.

Další

Své dotační programy vypisují i další subjekty, nadace nebo velké firmy. Obvykle jsou také zaměřeny lokálně a musíte si je sledovat sami. Zde uvádíme pár příkladů a opět uvítáme vaše zkušenosti a tipy na reálné možnosti grantů.

Česká unie sportu (ČUS) vypisuje program “Sportuj s námi” - pro vás je to velmi jednoduchá možnost, jak získat pár tisícovek pro svoji akci. Měla by to být akce alespoň trochu určena pro veřejnost - turnaj pro začátečníky a podobně. Žádost se podává do konce listopadu vyplněním jednoduchého formuláře na webuhttp://www.cus-sportujsnami.cz.

Nadace Vodafone - právě běží další ročník grantového programu Vpohybu, uzávěrka je 31. května.http://nadacevodafone.cz/

ČSOB pomáhá regionům - program zaměřený na podporu veřejně prospěšných projektů nekomerčního charakteru: http://www.csobpomaharegionum.cz.

Tesco -http://pomahame.itesco.cz - spíše teoreticky, museli byste vymyslet projekt zaměřený na ohrožené nebo znevýhodněné děti. Tesco dává 30.000 Kč, uzávěrka je začátkem dubna.

Jednotlivci

Podpořte své hráče v tom, aby si nechávali alespoň malou část nákladů na sport proplácet: zaměstnavatelem, zdravotní pojišťovnou nebo městem.