Jak uspořádat turnaj ČAUF

Každý rok se koná kolem 25 soutěžních turnajů garantovaných Českou asociací ultimate, jejichž organizaci si rozdělují oddíly registrované v ČAUF.

Přihlašování a termíny

VR vyhlašuje dvakrát ročně termíny turnajů a hledá jejich organizátory. Zajišťuje přihlašování týmů na turnaje a u některých turnajů i výběr záloh od týmů. Přihlašování je spuštěno pět týdnů před turnajem. Uzávěrka je tři týdny před turnajem (přesné termíny pro konkrétní turnaje jsou uvedeny v termínovce ČAUF).

Smlouva a finance

VR a organizátor podepisují smlouvu o spolupráci. Organizátor vybírá od týmů předem na účet zálohy ve výši 1500-2000 Kč (týká se venkovních turnajů a halových kvalifikací; na halová mistrovství vybírá zálohy na celou sezónu ČAUF). Na turnaji organizátor vybírá zbytek startovného včetně turnajového poplatku 30 Kč za každého hráče. ČAUF následně vystavuje organizátorovi fakturu na turnajové poplatky dle počtu hráčů na potvrzených soupiskách (viz smlouva). Organizátor by měl být schopen na vyžádání vystavovat zúčastněným týmům doklad o zaplacení.

Herní systém a rozpis

Herní systém a rozpis zajišťuje v souladu s platným soutěžním řádem ultimate Sportovně-technická komise (STK) výkonné rady, organizátorovi oboje zasílá nejpozději sedm dní před turnajem. V případě regionálních kvalifikací může sám organizátor vytvořit po domluvě s STK rozpis pro daný region, jeho finální verzi musí schválit STK VR. Organizátor a STK spolu komunikují ohledně možností hřišť a aktuální situace (např. pokud se musí měnit rozpis kvůli počasí, odhlášenému týmu a podobně). STK nyní tvoří Václav Pachta, Malvína Voclová a Jan Novák. Spirity a výsledky zápasů se zadávají do aplikace Catcher, od výkonné rady dostane organizátor přístup pro zadávání výsledků a přístupy pro každý tým.

Soupisky

Každý oddíl musí mít do 18:00 den před turnajem vyplněnou soupisku na evidence.czechultimate.cz všech týmů, které na turnaj vysílá. Organizátor má k soupiskám přístup skrze mobilní aplikaci, každý tým je musí zkontrolovat a potvrdit. Více viz https://www.czechultimate.cz/evidence.

Materiál

ČAUF má v Praze sklad, kde si organizátor může zdarma půjčit materiál potřebný pro organizaci turnaje (kuželíky, počítadla, várnice, lékárničky…). Materiál je před zapůjčením nutné rezervovat v aplikaci sklad.czechultimate.cz a vrátit neprodleně po akci v původním stavu na původní místo. Do skladu nepatří nic navíc (zbytky z turnaje, lost&found…) a je potřeba v něm udržovat pořádek.

Medaile, trofeje (pouze mistrovství)

Medaile pro první tři místa zajišťuje výkonná rada. Jsou k vyzvednutí v ČAUF skladu. Poháry pro turnaje pět na pět zajišťuje pořadatel, ČAUF proplácí (tj. do haly, na venkovní juniory a beach). Vítěz venkovního mistrovství získává malou trofej a je mu propůjčen velký putovní pohár, který se v průběhu roku vrací ČAUF pro dalšího vítěze.

Turnajová komise

Turnajová komise se skládá ze dvou zástupců pořadatele a jednoho zástupce jmenovaného výkonnou radou. Turnajová komise má pravomoc kontrolovat požití alkoholu nezletilými a ve spolupráci s STK řeší na místě případné problémy (STK nemusí být vždy přítomná, turnajová komise by měla být vždy) ohledně soupisek, zápasů, způsobilosti hráčů.

Propagace, média

Média má ve výkonné radě na starosti Tadeáš Grym. Je vhodné každý turnaj využít alespoň k lokální propagaci; spojte se s ní a domluvte se, jaké jsou možnosti a kdo koho a jak osloví. Pomoci by vám také mohla minimetodika Jak na média a propagaci.

Ubytování a stravování

Organizátor by měl na turnaji zajistit snídaně na všechny hrací dny výživově vhodné pro sportovní výkon. Zvykem je nabídnout hráčům i objednání večeří - žádoucí je to hlavně v menších sídlech, kde jsou možnosti stravování omezené. Hráči by měli mít možnost si snídani či večeři neobjednat. Organizátor zajišťuje alespoň základní nocleh pro hráče v blízkosti hřišť (stan/tělocvična).

Zdravotní zajištění a fyzioterapie

Povinností organizátora je mít na všech místech, kde turnaj probíhá, lékárničku se základním zdravotnickým materiálem. V ČAUF skladu jsou dvě vybavené lékárny k zapůjčení. Na venkovní mistrovství výkonná rada spolu s pořadatelem domlouvá fyzioterapeuty k dispozici pro hráče.

Hřiště

Organizátor zajistí přípravu hřišť a jejich označení v souladu s pravidly. Hřiště musí být pro hráče zcela bezpečné - žádné díry, nebezpečný povrch nebo předměty ohrožující bezpečnost.

Venkovní soutěž

  • Velikost hřiště je dána pravidly a je 64 x 37 m pro vlastní hřiště plus 18 m pro každou koncovou zónu (tj. 37 x 100m). Pro odehrání turnaje o 8 a více týmech je nutné rozdělit např. fotbalové hřiště na dvě pro ultimate. Mezi hřišti je doporučen rozestup alespoň 5 metrů.
  • Protože není jednoduché tyto parametry dodržet, STK VR povoluje odchýlení od rozměrů až na 80 % jejich délky. Pokud by to bylo nezbytně nutné, může se některý z rozměrů po předchozí dohodě s STK VR zmenšit. Je potřeba oznámit VR ČAUF dopředu, ještě před udělením pořadatelství.
  • Ve vzdálenosti 9 m od prostředku základní čáry směrem do středu hřiště bude vyznačen “brick”. Vzdálenost bricku se bude měnit úměrně s délkou hřiště. Hřiště musí mít travnatý rovný povrch bez překážek.

Halová soutěž

  • Velikost hřiště pro halovou soutěž je 34 x 25 m pro vlastního hřiště plus 7 m pro každou koncovou zónu (tj. 48 x 25 m), brick není.
  • Povrch hřiště musí být rovný a nesmí do něj zasahovat vybavení tělocvičny. Protože není jednoduché tyto parametry dodržet, STK povoluje odchýlení od rozměrů až na 80 % jejich délky. Pokud by to bylo nezbytně nutné může STK VR povolit výjimku z výše uvedených pravidel. Opět je nutné znát před udělením pořadatelství.

Cena turnaje

VR si vyhrazuje právo na předložení dokladů, které umožní kontrolovat cenu turnaje. Cena turnaje by se měla pohybovat na dostupných částkách pro studenty.

Emaily na zmiňované členy výkonné rady jsou vždy ve formátu jmeno.prijmeni@frisbee.cz.